Wie ben ik

Mijn naam is Renita Kooijman. Vanuit een achtergrond als verpleegkundige heb ik in 1999 de overstap gemaakt naar de psychosociale hulpverlening. Ik heb toen de deeltijdopleiding voor maatschappelijk werker gevolgd, in 2005 heb ik mijn diploma behaald aan de GH te Zwolle. In 2006 ben ik aan de driejarige opleiding voor psychosociaaltherapeut begonnen bij Bureau de Roos te Epe. Deze opleiding heb ik in 2009 afgerond. In 2009 ben ik gestart met de opleiding tot kindertherapeut en heb deze opleiding in juni 2010 afgerond.

Ik ben in 2009 voor de tweede keer getrouwd, nadat ik in 2004 weduwe was geworden. Ik heb vier kinderen.

In 2009 heb ik besloten om een eigen therapiepraktijk te beginnen omdat ik het een ieder van harte gun om zich thuis te voelen bij en met zichzelf.
Ik wil mijn therapeut-zijn invullen vanuit een christelijke levensvisie en levenshouding. Het christen-zijn kan een gespreksonderwerp zijn binnen de therapie. Ook niet christenen zijn van harte welkom voor therapiegesprekken.

Naast individuele therapie geef ik ook relatietherapie. Ik ben van mening dat een goede relatie een stevig fundament is voor een warm thuis. Dit zal een positieve invloed hebben op alle andere relaties die men heeft of aangaat.

Renita Kooijman

ik zit klaar om met jou / jullie aan de thuisreis te beginnen